idea

 

Nasze działania mają na celu podnoszenie jakości życia osób
ze spektrum autyzmu
.
Mamy wieloletnie doświadczenie
w pracy z osobami z autyzmem
oraz współpracy z ich opiekunami.

 

obozy

 ideą obozów jest podnoszenie jakości życia osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną poprzez wzrost aktywności i szeroko pojętej integracji, podniesienie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych oraz nabywaniu samodzielności.

tus

na spotkaniach dzięki małej grupie, bezpiecznym środowisku i w asyście doświadczonych terapeutów uczestnicy kształtują i utrwalają umiejętności, które stanowią trudności w codziennym funkcjonowaniu osób
ze spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera.

diagnozy

zajmujemy się diagnozowaniem dzieci od 10-go roku życia, młodzieży oraz dorosłych osób z podejrzeniami zaburzeń
ze spektrum autyzmu. Zespół diagnostyczny składa się ze specjalistów z wieloletnim stażem. Dzięki trafnej diagnozie możliwe jest rozpoczęcie skutecznej terapii.

l

o mnie

Jestem pedagogiem specjalnym, certyfikowanym terapeutą behawioralnym PLTB, certyfikowanym diagnostą ADI-R, certyfikowanym diagnostą ADOS-2, trenerem TUS. Posiadam doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami
z autyzmem na różnym poziomie funkcjonowania,