Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 

Grupa wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu

Czym jest?

Trening Umiejętności Społecznych jest to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Na spotkaniach dzięki małej grupie, bezpiecznym środowisku i w asyście doświadczonych terapeutów uczestnicy kształtują
i utrwalają umiejętności, które stanowią trudność w codziennym funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera.

Specyfika zaburzeń polega m.in. na tym, że osoby nimi dotknięte nie nabywają samodzielnie potrzebnych umiejętności społecznych w toku doświadczenia, stąd niezbędna staje się pomoc
i wsparcie.

Trening Umiejętności Społecznych to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych osób, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.

Uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, regulować je i radzić sobie ze stresem. Poznają zasady i normy społeczne, ćwiczą typowe sytuacje, z którymi spotykają się w codziennym życiu. Efektem tej terapii jest przede wszystkim lepsze rozumienie siebie i swoich relacji z innymi, obniżanie poziomu lęku i ataków paniki, a także lepsze samopoczucie i funkcjonowanie.

Celem spotkań jest:

 

  • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
  • właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach społecznych;
  • zawieranie i podtrzymywanie znajomości;
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • ćwiczenie rozpoznawania i nazywania emocji;
  • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  • nauka adekwatnego sposobu komunikowania swoich potrzeb
    i rozwiązywania swoich problemów;