Daniel Malinowski

Pedagog specjalny, trener TUS,
certyfikowany terapeuta behawioralny PLTB, certyfikowany diagnosta ADI-R,
certyfikowany diagnosta ADOS-2.

O mnie

Jestem certyfikowanym terapeutą behawioralnym PLTB, certyfikowanym diagnostą ADI-R, certyfikowanym diagnostą ADOS-2, trenerem TUS, pedagogiem specjalnym, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pracuję, jako terapeuta i kierownik w Centrum dla Dorosłych Osób z Autyzmem i Specjalistycznym Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem w Gdańsku.

Doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem na różnym poziomie funkcjonowania, uzyskałem dzięki wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Odbyłem specjalistyczne staże zawodowe w Centrum Terapii Behawioralnej i Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Na co dzień zaangażowany jestem w terapię indywidualną i grupową, diagnozę i opiniowanie w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju oraz przeprowadzanie interwencji kryzysowych.

Organizuje turnusy i treningi mieszkalnictwa dla młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Swój warsztat oraz wiedzę stale poszerzam poprzez udział w szkoleniach
i konferencjach naukowych dotyczących pracy z osobami z całościowym zaburzeniem rozwoju i pokrewnymi zaburzeniami.

Prywatnie realizuje się jako szczęśliwy mąż oraz ojciec dwójki dzieci.