Oferta obozów:

idea obozów

Główna idea organizacji obozów to podnoszenie jakości życia osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną poprzez wzrost aktywności i szeroko pojętej integracji, podniesienie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych oraz nabywaniu samodzielności.

Wyjazd i zajęcia dostarczą uczestnikom wielu nowych doświadczeń kształtujących samodzielne działanie i wspierających ich rozwój psychofizyczny. W warunkach przyjaznego środowiska będą uczestniczyć w licznych zajęciach m.in. terapeutycznych, sportowych, ukierunkowanych na rozwijanie ich aktywności fizycznej i społecznej.

W programie turnusu kładziemy szczególny nacisk na zajęcia terapeutyczne uwzględniając teorię umysłu. Zajęcia odbywają się w małych grupach, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności, które umożliwiają budowanie relacji z innymi osobami oraz współdziałanie w grupie rówieśniczej.

Zaangażowana kadra: pedagodzy specjalni, psychologowie, psychoterapeuci i profesji pokrewnych posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

 KONTAKT: 668-472-917

Obozy dla osób ze spektrum autyzmu - oferta
Obozy dla osób ze spektrum autyzmu - oferta

Cele jakie sobie stawiamy:

  • Szerzenie wiedzy o autyzmie;
  • Aktywny wypoczynek;
  • Całościowy rozwój, nabywanie szeroko rozumianej samodzielności oraz integracja ze środowiskiem społecznym;
  • Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych: nauka zachowań i postaw akceptowanych społecznie;
  • Podniesienie poczucia własnej wartości;
  • Rozwijanie sprawności fizycznej;
  • Nauka spędzania czasu wolnego;
  • Organizowanie obozów bez obecności rodzica;

Posiadamy Certyfikat Dobrych Praktyk sygnowany przez Polską Organizację Turystyczną oraz status Organizatora Turnusów Rehabilitacyjnych nadany przez Wojewodę woj. Pomorskiego, o nr OR/22/05/22.