diagnoza

 

l
Diagnozy osób ze spektrum autyzmu Gdańsk

jak wygląda diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu?

Specjalizujemy się w diagnozowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zespół diagnostyczny składa się ze specjalistów z wieloletnim stażem
i doświadczeniem w pracy oraz diagnozowaniu ASD. Diagnoza prowadzona jest w oparciu
o najwyższe standardy zbierania wywiadu, prowadzenia obserwacji i stawiania rozpoznania.

Celem konsultacji diagnostycznej jest ocena aktualnego funkcjonowania danej osoby pod kątem występowania cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu.

Diagnoza umożliwia rozpoczęcie terapii i tym samym zwiększa szansę na poprawę funkcjonowania.

Oferujemy diagnozę pod kątem całościowej oceny funkcjonowania, oraz badanie w kierunku autyzmu przy wykorzystaniu zrewidowanego wywiadu do diagnozy klinicznej ADI-R
i protokołu obserwacji objawów autyzmu ADOS-2
.

Diagnoza skierowana jest do dzieci od 10-ego roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych, które doświadczają różnych problemów w życiu codziennym, a mogących wynikać z cech charakterystycznych dla spektrum autyzmu.

KONTAKT: 735-022-766

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

– całościowa ocena funkcjonowania

 

Czas trwania: 180 minut

Diagnoza ma na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autyzmu lub ich wykluczenie.

 • badanie przy wykorzystaniu testów psychologicznych
  i innych profesjonalnych narzędzi diagnostycznych;
 • wywiad (prowadzony jest z osobą diagnozowaną, oraz o ile to możliwe z partnerem, rodzicem lub przyjacielem);
 • konsultacja podsumowująca.

700,00 zł

Przebieg badania

Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dla osób od 16 roku życia.

Spotkanie odbywa się jednorazowo i zazwyczaj trwa do 3 godzin (w zależności od indywidualnych potrzeb osoby diagnozowanej). Konsultacji dokonuje dwuosobowy zespół diagnostyczny mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Zespół przeprowadza testy oraz zbiera wywiad od osoby diagnozowanej i jej rodziców, rodzeństwa, lub partnera/partnerki. Obecność rodziców/rodzeństwa/partnerki podczas diagnozy nie jest warunkiem koniecznym, niemniej znacznie ułatwia przeprowadzenie diagnozy – dlatego prosimy osoby zdiagnozowane o przybycie z osobą towarzyszącą (o ile jest taka możliwość).

Wywiad przeprowadzany jest w oparciu o narzędzia diagnostyczne stosowane w diagnozie spektrum autyzmu. Konsultacja kończy się postawieniem diagnozy zawartej w opinii psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza zawiera potwierdzenie lub zaprzeczenie występowania u osoby badanej zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pisemna wersja opinii (zawierająca diagnozę) wysyłana jest na adres osoby badanej w ciągu dwóch tygodni od wizyty (wersję elektroniczną wysyłamy również na adres mailowy osoby badanej).

Wraz z opinią osoba badana otrzyma wskazówki w celu dalszego postępowania, w tym konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Badanie

ADOS-2

 – badanie w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

Czas trwania: 180 minut

Badanie umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 • wywiad poprzedzający badanie;
 • badanie przy wykorzystaniu protokołu ADOS-2;
 • wystawienie opinii końcowej;
 • konsultacja podsumowująca.

 

800,00 zł

Przebieg badania

Diagnoza narzędziem ADOS-2 ma na celu ocenę stopnia nasilenia cech spektrum autyzmu (badamy osoby od 10 roku życia).

Spotkanie poprzedzająca badanie, podczas którego diagności przeprowadzają wywiad z rodzicami lub osobą dorosłą. Zbierane są informację, takie jak: data urodzenia, poziom rozwoju mowy, wcześniejsze diagnozy oraz zachowania – umożliwia to dobór odpowiedniego modułu badania ADOS-2.

Na podstawie wywiadu wiemy jakiego Modułu ADOS-2 będziemy używać. Przy pomocy wyspecjalizowanych materiałów diagności oceniają zachowania z różnych kategorii: język i komunikacja, interakcje społeczne, wyobraźnia, zachowania oraz inne zachowania odbiegające od normy. Rodzaj zadań dostosowany jest do poziomu umiejętności osoby badanej. Po zebraniu informacji z badania oraz wywiadu, zespół diagnostyczny bez obecności rodzica/osoby badanej, podejmuje decyzje dotyczące potwierdzenie lub wykluczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Konsultacja podsumowująca. Na drugim spotkaniu diagności przygotowują opis i przekazują wyniki. Wraz z opinią osoba badana otrzyma wskazówki w celu dalszego postępowania,
w tym konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest wyrażenie przez badanego lub jego rodziców zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usunięte po zakończeniu procesu diagnostycznego.

W niektórych przypadkach potrzebna może być dodatkowa obserwacja w miejscu zamieszkania lub nauki.

Badanie
ADI-R i ADOS-2

– kompleksowa diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

ADI-R i ADOS-2 to zrewalidowane i wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne. Na ich podstawie możliwa jest ocena zaobserwowanych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 Obejmuje 3 spotkania

 • ADI-R – wywiad z rodzicem/opiekunem (120 – 180 min);
  (zebranie i analiza pełnej dokumentacji i badań);
 • ADOS-2 – badanie i obserwacja dzieci/młodzież/dorośli (60 min);
 • Omówienie i przekazanie wyników ADI-R, ADOS-2 (60 min).

1100,00 zł

Przebieg badania

Spotkanie nr 1: ADI-R – to wystandaryzowany wywiad kliniczny przeznaczony do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
u dzieci, młodzieży i dorosłych. ADI-R pozwala na zebranie szczegółowych informacji na temat historii rozwojowej oraz obserwowanych zachowań, które mogą być istotne dla diagnozy autyzmu. Wywiad składa się z 93 pozycji, przeprowadzany jest z rodzicem, opiekunem lub nauczycielem osoby badanej.  Wiedza rodziców/opiekunów dostarcza cennych informacji na temat funkcjonowania w różnych sytuacjach i kontekstach, co może pomóc w postawieniu właściwej diagnozy.

Ważne jest, aby rodzic/opiekun/nauczyciel był przygotowany do wywiadu z okresu dziecięcego oraz zabrał ze sobą dokumenty i opinie od innych specjalistów (jeżeli takie posiada).

Spotkanie nr 2:  ADOS-2 – badanie wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, ma na celu ocenę sfer takich jak: komunikacja, interakcja społeczna, wyobraźnia oraz ograniczonych i powtarzalnych wzorców zachowań. Rodzaj zadań dostosowany jest do poziomu umiejętności osoby badanej.

Spotkanie nr 3:  konsultacja podsumowująca – przygotowanie opisów i przekazanie wyników ADI-R i ADOS-2. Wraz z opinią osoba badana otrzyma wskazówki w celu dalszego postępowania.

ADI-R i ADOS-2 są obecnie najpowszechniej używanymi narzędziami diagnostycznymi.

Warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2, jest wyrażenie przez badanego lub jego rodziców zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usunięte po zakończeniu procesu diagnostycznego.

W niektórych przypadkach potrzebna może być dodatkowa obserwacja w miejscu zamieszkania lub nauki.

Ważne informacje:

W jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-11) zespół Aspergera nie jest klasyfikowany jako odrębna jednostka. Włączony jest do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wyniki w klasyfikacji ADI-R oraz ADOS-2 nie są równoznaczne z diagnozą medyczną!

Końcową diagnozę stawia lekarz Psychiatra po zapoznaniu się z pełną dokumentacją
jak i zleceniu dodatkowych badań.

Zespół diagnostyczny:

 • mgr Ewelina Piątek – Pedagog, diagnosta, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 • mgr Katarzyna Szreder – Psycholog, certyfikowany diagnosta ADI-R i ADOS-2
 • mgr Daniel Malinowski – Pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta behawioralny PLTB, certyfikowany diagnosta ADI-R i ADOS-2

 

Lokalizacja:

Adres: Aleja Grunwaldzka 203/2 Gdańsk (1 piętro nr. 2 – wejście od strony podwórka)

tel: 735-022-766 lub 668-472-917

Jak do nas dotrzeć?

 1. samochodem,
 2. SKMką (Przystanek Zaspa),
 3. Komunikacją miejską: tramwaj lub autobus (Przystanek: Wojska Polskiego).

Sprawdź, jak do nas trafić na Jak Dojadę. 

Miejsce diagnozowania

^ tak wygląda nasza siedziba z zewnątrz.

Zapisy na diagnozy odbywają się poprzez wypełnienie formularza i/lub telefonicznie. Będziemy
kontaktować się tego samego lub następnego dnia z propozycją dokładnego terminu spotkania.

WIZYTĘ MOŻESZ OPŁACIĆ PRZELEWEM TRADYCYJNYM:
Alior Bank 86 2490 0005 0000 4500 8849 5519

W tytule przelewu podaj: imię i nazwisko, datę, godzinę, rodzaj badania.

Formularz zapisu:

Zaznacz preferowany rodzaj badania