blog

 

ADOS-2

Jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, jest test ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition).

Test ADOS-2 to wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne, które zostało opracowane z myślą o ocenie dzieci, młodzieży i dorosłych osób
z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jego głównym celem jest obserwacja zachowań oraz interakcji społecznych, komunikacyjnych
i zabawowych, które są istotne w procesie diagnozy ASD. 

ADOS-2 składa się z pięciu modułów, z których każdy jest dostosowany do wieku i poziomu rozwoju osoby badanej:

Moduł 1 – przeznaczony jest dla dzieci, które nie mówią lub używają pojedynczych słów;
Moduł 2 – dla dzieci mówiących w prostych zdaniach;
Moduł 3 – dla dzieci i młodzieży posługujących się językiem na poziomie przynajmniej zbliżonym do rówieśników;
Moduł 4 – dla dorosłych z ASD;
Moduł T („Toddler”) – dla najmłodszych dzieci w wieku od 12 do 30 miesięcy.

W zależności od wybranego modułu czas badania powinien mieścić się między 40-60 min.

W trakcie badania ADOS-2 występują różne sytuacje, w których oceniany jest pacjent. Podczas wykonywania poszczególnych czynności obserwowane
i analizowane są zachowania, takie jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, stosowanie języka, zachowania stereotypowe, ograniczone zainteresowania oraz zdolność do nawiązywania kontaktów społecznych. Wszystkie te obszary są systematycznie oceniane. Po zakończonym badaniu specjalista opracowuje zebrane informacje, a następnie przekazuje wyniki testu ADOS-2 pacjentom, rodzicom lub opiekunom pacjenta.

Oprócz roli diagnostycznej, wyniki testu ADOS-2 są również niezwykle cenne
w planowaniu indywidualnej terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dla lekarzy psychiatrów podejmujących ostateczną decyzję dot. diagnozy, raport badania ADOS-2 jest wiarygodną i rzetelną informacją na temat istniejących trudności osoby badanej.

centrumautyzmu

11/30/2023

Może zaciekawi Cię również:

ADI-R
ADI-R

ADI-R to wywiad strukturalny opracowany specjalnie do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

czytaj dalej