Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej, prowadzona przez doświadczonych certyfikowanych trenerów TUS. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży z trudnościami nawiązywania relacji społecznych, radzeniu sobie z własnymi...