ADI-R

ADI-R

Jednym z kluczowych narzędzi diagnostycznych używanych w ocenie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest test ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), który umożliwia zebranie istotnych informacji na temat rozwoju i zachowań pacjenta, które są istotne dla diagnozy...
ADOS-2

ADOS-2

Jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, jest test ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition). Test ADOS-2 to wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne, które zostało opracowane z myślą o...
Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Szanowni Państwo, zapraszamy na diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Oferujemy: diagnozę pod kątem całościowej oceny funkcjonowania; badanie w kierunku autyzmu przy wykorzystaniu protokołu obserwacji objawów autyzmu ADOS-2. Konsultacja diagnostyczna...