ADI-R

ADI-R

Jednym z kluczowych narzędzi diagnostycznych używanych w ocenie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest test ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), który umożliwia zebranie istotnych informacji na temat rozwoju i zachowań pacjenta, które są istotne dla diagnozy...
ADOS-2

ADOS-2

Jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, jest test ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition). Test ADOS-2 to wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne, które zostało opracowane z myślą o...
Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej, prowadzona przez doświadczonych certyfikowanych trenerów TUS. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży z trudnościami nawiązywania relacji społecznych, radzeniu sobie z własnymi...